Over CJK

Christelijk Jeugdwerk Kamperzeedijk is de organisator van meerdere tienergroepen. CJK heeft tot doel om tieners en jongeren van dit dorp te prikkelen om in woord en daad volgelingen van Jezus Christus te worden en/of hen daarin te laten groeien.

Omdat tieners van de Kamperzeedijk ons aan het hart gaan, is CJK opgericht in januari 2001. We bieden tieners een plek waar ze zichzelf kunnen zijn. Een plek om met vrienden te hangen, te lachen en een leuke tijd te beleven. CJK biedt tieners de ruimte voor hun verhalen te delen en hun vragen en twijfels te uiten. Hierdoor willen we bijdrage leveren aan hun ontwikkeling. We zien tieners groeien op allerlei gebied: in relaties met anderen, in hun zelfvertrouwen, in geloven en hun kijk op de wereld. Omdat we geloven in een God die van deze tieners houdt en het beste met hen voorheeft, nemen we de Bijbel als leidraad in ons werk. Thema’s die aan bod komen zijn o.a.: relaties, school, ouders, seksualiteit, normen en waarden, respect, omgaan met gezag, geldbesteding, vrienden en het verwerken van moeilijke dingen.

Onze leidinggevende spelen een belangrijke functie. Ze zijn erop gericht om een relatie met de tieners aan te gaan. Vanuit die band ontstaat een ruimte om vertrouwelijke dingen te delen. Met liefde voor de tieners zijn onze leiders zowel op clubavonden als daarbuiten bij ze betrokken.