Erika Buwalda (Voorzitster)

Petra Passchier (Secretaresse)

Arjan van der Steege (Penningmeester)

Nellke van der Vegt (Algemeen Adjunct)